Εταιρεία

Λίγα στοιχεία για την εταιρία – σωματείο.

Το σωματείο με την επωνυμία Εταιρία Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου «Στρ. Δημητράκη Πλαπούτα & Αγωνιστές» ιδρύθηκε και κατεχωρίσθη στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως με αύξοντα αριθμό μητρώου 1009 στις 5-9-2014.

Οπουδήποτε μέσα στον παρόντα ιστότοπο γίνεται αναφορά στο Σωματείο, αυτό θα αναφέρεται ως «Εταιρία».

Η Εταιρία είναι σωματείο ανεξάρτητο που δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς, επαγγελματικούς, ή πολιτικούς, λειτουργεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και συνεργάζεται με παρεμφερείς οργανώσεις ή οργανισμούς.

Έδρα της Εταιρίας είναι το χωριό Παλούμπα Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί στρογγυλή σρφαγίδα, με την φυσιογνωμία του οπλαρχηγού Δημητρίου Πλαπούπα, πλαισιωμένου από την επωνυμία της.

Advertisements