Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση των προσπαθειών που γίνονται για τη μελέτη, προστασία, συντήρηση και αναστήλωση του Πύργου Πλαπούτα και των αρχαιολογικών χώρων που περιβάλλουν την περιοχή και γενικότερο του Δήμου Γορτυνίας, ως μοναδικών δειγμάτων πολιτισμού και ανθρώπινης δημιουργίας, καθώς και η προβολή των μνημείων αυτών και της εν γένει πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προάσπιση και ανύψωση στη συνείδηση του λαού των ελληνικών λαογραφικών παραδόσεων της Αρκαδικής γης. Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η διοργάνωση ημερίδων προς ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία συλλογής κειμηλίων, ιστορικών εγγράφων από την εθνική δράση των ενδόξων γενών του Έθνους, καθώς επίσης και η συλλογή κειμηλίων και ιστορικών εγγράφων από τη εθνική δράση του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα και άλλων Αγωνιστών. Οι παραπάνω συλλογές θα έχουν αποκλειστικό προορισμό να εμπλουτίσουν το μουσειακό χώρο του Πύργου Πλαπούτα για την αναστήλωση του οποίου και τη δημιουργία συναφών χώρων διαλαμβάνει και προβλέπει η σχετική απόφαση ένταξης του έργου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η θέσπιση βραβείων για όσους ερευνούν, προβάλλουν προσωπικότητες ατόμων, που κατάγονται από την Αρκαδία με σημαντική προσφορά στον Ελληνισμό και την Πατρίδα μας.

Advertisements